KONSALTING

Global Substation Solutions d.o.o Beograd pruža konsultantske usluge po međunarodnim standardima i procedurama, prihvaćenim od strane investitora i finansijskih instuticija, na projektima elektroenergetskih objekata.

 • 2017. godina
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban. Klijent: MML Middle East Ltd Dubai.
  • Konsultantske usluge akreditovanog inženjera od strane kompanije DEWA (Ujedinjeni Arapski Emirati)– stručnjaka za transformatore, nadzor nad ponovljenim fabričkim prijemnim ispitivanjima kod jednog 50MVA 132/11kV transformatora iz 132/11kV ”Barhi” trafostanice u Dubai-u, kod proizvođača, kompanije ”BEST” u Turskoj. Klijent: MML Middle East Ltd Dubai.
  • Inženjerske i konsultantske usluge: Priprema pripremnih planova i planova za ispitivanje, njihova implementacija, nadzor nad pripremama za ispitivanje kod klijenta. Priprema Master Test Plana i ”Site Acceptance” Test Plana (formulara za ispitivanje & procedura ispitivanja), izrada analize rizika za aktivnosti koje prethode ispitivanju i za one prilikom samog ispitivanja. Klijent: kompanija IMES Engineering & Contracting Ltd, UK.
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban.
 • 2016. godina
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban.
  • Konsultanske usluge za izradu studije opravdanosti i generalnih projekata za izgradnju 400kV DV Bajna Bašta – Kraljevo 3 kao dela transbalkanskog koridora (generalni projekti trafostanice Bajna Bašta i Kraljevo 3). Izrada studije opravdanosti i Idejnog projekta rekonstrukcije 400kV TS Bajina Bašta i Kraljevo 3.
 • 2015. godina
  • Konsultanstske usluge  za izradu studije opravdanosti i konceptualnim dizajnom proširenja prenosne mreže CGES-a za razvoj obnovljivih izvora energije (izgradnja DV 110kV Vilusi – Herceg Novi, izgradnja TS 400/110 kV Brezna (II faza), rekonstrukcija TS 110/35kV Herceg Novi i TS 110/35kV Vilusi) Crna Gora.
 • 2013. godina
  • Konsultantske usluge projekat Albania – Studija opravdanosti – 220kV Dalekovod Elbasan 1 – Fieri.
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.