Uzemljenje

Izrada studija sistema uzemljenja transformatorskih stanica i vetroelektrana u skladu sa relevantnom regulativom:

  • Analize i interpretacija rezultata merenja specifične otpornosti tla softverskim metodama
  • Dimenzionisanje elemenata sistema uzemljenja
  • Određivanje raspodela struja kvara u sistemu uzemljenja
  • Modelovanje elemenata sistema uzemljenja primenom računara i proračun otpornosti uzemljenja
  • Analiza uslova bezbednosti u pogledu napona dodira i koraka primenom softverske metode
  • Analiza iznesenog potencijala

Izrada projekata sistema uzemljenja transformatorskih stanica i drugih energetskih objekata sa razradom detalja izvođenja.

© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.