Sertifikati

Global Substation Solutions d.o.o Beograd u svom poslovanju primenjuje integrisani sistem menadžmenta (IMS), koji se ogleda u dobijenim serifikatima za sledeće standarde:

  • Standard ISO 9001:2015, koji se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom (QMS)
  • Standard ISO 14001:2015, koji se odnosi na sistem upravljanja zaštitom životne sredine
  • Standard ISO 45001:2018, koji se odnosi na sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (OH&S)

Nagrade

Global Substation Solutions d.o.o poseduje nagradu iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu za 2015.godinu.

© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.