KONSALTING

 • 2018/2019/2020/2021/2022. godina
  • Konsalting na TS Kragujevac 2 -TS Kraljevo 3.
 • 2017. godina
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban. Klijent: MML Middle East Ltd Dubai.
  • Konsultantske usluge akreditovanog inženjera od strane kompanije DEWA (Ujedinjeni Arapski Emirati)– stručnjaka za transformatore, nadzor nad ponovljenim fabričkim prijemnim ispitivanjima kod jednog 50MVA 132/11kV transformatora iz 132/11kV ”Barhi” trafostanice u Dubai-u, kod proizvođača, kompanije ”BEST” u Turskoj. Klijent: MML Middle East Ltd Dubai.
  • Inženjerske i konsultantske usluge: Priprema pripremnih planova i planova za ispitivanje, njihova implementacija, nadzor nad pripremama za ispitivanje kod klijenta. Priprema Master Test Plana i ”Site Acceptance” Test Plana (formulara za ispitivanje & procedura ispitivanja), izrada analize rizika za aktivnosti koje prethode ispitivanju i za one prilikom samog ispitivanja. Klijent: kompanija IMES Engineering & Contracting Ltd, UK.
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban.
 • 2016. godina
  • Konsultantske usluge: nadzor nad radovima zamene dva postojeća „step-up“ transformatora sa novim, zamena kablova i sistema zaštite - Markabi Power Plant, Liban.
  • Konsultanske usluge za izradu studije opravdanosti i generalnih projekata za izgradnju 400kV DV Bajna Bašta – Kraljevo 3 kao dela transbalkanskog koridora (generalni projekti trafostanice Bajna Bašta i Kraljevo 3). Izrada studije opravdanosti i Idejnog projekta rekonstrukcije 400kV TS Bajina Bašta i Kraljevo 3.
 • 2015. godina
  • Konsultanstske usluge  za izradu studije opravdanosti i konceptualnim dizajnom proširenja prenosne mreže CGES-a za razvoj obnovljivih izvora energije (izgradnja DV 110kV Vilusi – Herceg Novi, izgradnja TS 400/110 kV Brezna (II faza), rekonstrukcija TS 110/35kV Herceg Novi i TS 110/35kV Vilusi) Crna Gora.
 • 2013. godina
  • Konsultantske usluge projekat Albania – Studija opravdanosti – 220kV Dalekovod Elbasan 1 – Fieri.

PROJEKTOVANJE

 • 2023. godina
  • IDR,IDP TS 400/110kV Bor6
  • TS SKID 33/0.8/0.8 kV Finska
 • 2021/2022. godina
  • IDR, IDP,PZI I PIO Priključno razvodno postrojenje 110 kV Veliki Krivelj 2 Grad Bor
  • IDR, IDP,PZI I PIO Transformatorska stanica 110/10 kV Veliki Krivelj 2
  • IDR, IDP,PZI I PIO 110 kV kablovski vodovi od PRP 110 kV Veliki Krivelj 2 do TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 - kablovski vod br. 1, kablovski vod br. 2 i kablovski vod br. 3
  • IDR, IDP,PZI I PIO Priključenje PRP Veliki Krivelj 2 na prenosni sistem - rasplet vodova 110kV"
  • IDR, IDP,PZI I PIO Priključno razvodno postrojenje 10 kV "SP Veliki Krivelj 2" i priključni kablovski vodovi 10 kV
  • IDR, IDP,PZI I PIO Priključno razvodno postrojenje 110 kV Bor 5 Grad Bor
  • IDR, IDP,PZI I PIO Transformatorska stanica 110/10 kV Bor 5 i pripadajući 110 kV kablovski vodovi
  • IDR, IDP,PZI I PIO Priključno razvodno postrojenje 10 kV "SP Bor 5" i priključni kablovski vodovi 10 kV Grad Bor
  • Zamena zaštite u TS 110/35/6 kV Veliki Krivelj, polja C5 i C6, pravac PRP Veliki Krivelj 2
  • Zamena zaštite uTS 400/110 kV Bor 2, polja E09 i E10, pravac PRP Veliki Krivelj 2
  • Zamena zaštite uTS 400/110 kV Bor 2, polja E11 i E12, pravac PRP 110 kV Bor 5
  • Zamena zaštite uTS 110/5.25 kV Bor 3
  • PZI MRP/TS Jama SO 10/6kV i 10 kV vodovi od TS 110/10 kV Veliki Krivelj 2 Grad Bor
  • PZI Kablovski vod 10 kV od TS 456 (ogranak TIR) do TS TILVA MIKA (radionica kopa Bor, ogranak RBB) Grad Bor
 • 2021. godina
  • IDRTransformatorska stanica 35/10 kV "Valjevo II" Grad Valjevo
  • IDR Transformatorska stanica 35/10 kV "Velika Župa" i priključni kablovski vodovi 35 kV Opština Prijepolje
  • IDR Transformatorska stanica 110/35 kV "Ušće"
 • 2020. godina
  • IDR, IDP, PZI i PIO Priključno razvodno postrojenje 35 kV „Čukaru Peki IIˮ i priključni kablovski vodovi 35 kV
  • IDR I IDP Transformatorska stanica 35/10 kV ,,Mrĉajevci‟‟ Grad Čačak
 • 2019. godina
  • IDR PGD Fiskulturna sala u velikom dvorištu Gimnazije u Čačku
  • Pio POVRŠINSKI KOPOVI KOSTOLAC TS 110/6 kV RUDNIK 4
  • IDP IDR PGD VETROELEKTRANA KRIVAČA
  • KDU “Bubamara”, Ulica Dušana Mađarčića Korčagina i Braće Krnješevac, Zemun
 • 2018. godina
  • PZI TS 35/6/0,4kV Toplana Cerak
  • PZI TS 35/6 kV, Toplana Konjarnik
  • PIO RASPLET VODOVA 20KV TS ARANDJELOVAC 2
  • IDR Priključno razvodno postrojenje 110 kV Čukaru Peki
  • IDR TS110 /10 kV Čukaru Peki
 • 2017. godina
  • Izrada šema delovanja i vezivanja, izrada elektromontažnog dela Glavnog projekta i projekta izvedenog stanja TS 110/10kV Beograd 23 (2017.)
  • Izrada Idejnog rešenja, Idejnog projekta, Glavnog projekta za telekomunikacije i Projekta za izvođenje telekomunikacija za TS Možura 110/30kV (2017.)
  • Izrada tehničke dokumentacije za ozakonjenje neenergetskih objekata u AD "EMS" (2017.)
 • 2016. godina
  • Izrada kompletne tehničke dokumentacije (idejni, pojekat za građevinsku dozvolu i projekta za izgradnju – elektro i građevinski deo) za TS 110/35/10kV „Kopaonik“ (2016.)
  • Primarno projektovanje - Demontaza VF prigusnica i zamena primarnih 400kV veza: Lovedean-Mannington-Nursling, Velika Britanija (2016.)
  • Primarno projektovanje - Demontaza VF prigusnica i zamena primarnih 275kV veza: West Boldon-Hartlepool, Velika Britanije (2016.)
  • Usluge angažovanja projektantskog nadzora na adaptaciji TS 110/35kV u TO Novi Beograd (2016-2017.)
  • Projekat za izvođenje adaptacije TS 110/35kV u TO Novi Beograd (2016-2017.)
  • Izrada 3D prikaza za potrebe ispravnosti rešenja, odabira varijantnih rešenja i prezentacija za potrebe aerodroma “Nikola Tesla” (2016-2017.)
  • Sekundarno projektovanje – zamena sistema za kontrolu i zaštitu u TS Currie 275/132 kV , Velika Britanija (2016-2017.)
 • 2015. godina
  • Sekundarno projektovanje – izrada šema vezivanja za polje Drakellow, TS Oldbury, V.Britanija (2015.)
  • Primarno projektovanje – zrada crteža za TS “Pentir-Wilfa”, V.Britanija (2015.)
  • Izrada projektne dokumentacije za zamenu primarne opreme u TS Beograd 1, 110/35/10 kV (2015.)
  • Primarnog projektovanje, crteži dispozicije i elevacije TS “Muaithebheal”, V.Britanija (2015.)
  • Konsultanske usluge – Studija opravdanosti i Idejni projekti  TS 110/35kV Vilusi, DV polje TS 110/35kV Herceg Novi, TS 400/110/35kV Brezna II faza (2015.)
  • Izrada projekta rekonstrukcije komandne table regulacionog transformatora 110/35kV u LI HE – HE „Potpeć“ (2015.)
  • Izrada Projekta za dozvolu sa detaljima za izvođenje za izgradnju i priključenje 35kV kablovskog voda TS 110/35kV Pirot II – TS 35/10kV Tigar i TS 35/10kV Tigar – TS 35/10kV Pirot 4 (2015.)
  • Izrada studija – studije opravdanosti, studija životne sredine, studija koordinacije izolacije za TS 110/35/10kV Kopaonik (2015.)

ISPITIVANJE I PUŠTANJE U RAD

 • 2023. godina
  • Mobile 400 kV Substation for NG Saudi Arabia - SAT (Pauwels, Belgium)
 • 2022. godina
  • NICAP “Creyke Beck – Humber Refinery – Keadby” 400kV feeder - FAT (National Grid, UK)
  • Mobile 400 kV Substation for NG Saudi Arabia - FAT (Pauwels, Belgium)
  • SPAR “Cellarhead” 132kV Static Capacitor Banks 1, 2A & 2B - FAT (National Grid, UK)
 • 2021. godina
  • Morey East Onshore 275/220kV SS
  • Majdanpek 1
 • 2020/2021. godina
  • Morey East 1,2,3 Offshor 220/33kV SS Antverpen Belgija
 • 2020. godina
  • Tritonoll 1,2 Offshore Antverpen Belgija
 • 2019. godina
  • Stronelairg wind farm SS 132kV
 • 2018. godina
  • DUDGEON Offshore 132/33 kV SS ispitivanje i pustanje u rad
 • 2016 - 2017. godina
  • Loch Buidhe” 275kV TS – SAT testiranje i celokupno ispitivanje
  • 400kV and 220kV ispitivanje filtera harmonika - Walney Onshore Extension Trafostanica
  • Ispitivanje nove 132kV Grudie Bridge TS. Dva 132/33 GT-a, dva 33/11kV transformatora, paneli zaštite, 33kV GIS postrojenje, LVAC postrojenje, RTU paneli, pomoćni transformatori, Fault recorder panel i intertripping panel. Ispitivanje funkcionalnosti kontrolnog sistema
  • Testiranje dva GE G60 uređaja za zaštitu generatora na centrali “West Burton”
  • PRE-FAT & FAT testiranje ormana za zaštitu na Grudie Bridge TS 132/33/11kV
  • Funkcionalno testiranje 132kV GIS postrojenja i LCC-a. Projekat “Tees Valley 2”
  • Konfiguracija Micom P747 relea za zaštitu sabirnica na TS “Wishaw” 400kV
  • Konfiguracija i testiranje ”Viewpoint Monitoring” softvera za kontrolu i nadzor na Kanalskim ostvima, UK. Projekat je obuhvatao 17 trafostanica sa GE C30 releima
  • FAT testiranje i testiranje sistema za zaštitu i kontrolu na “Martin Linge” 100kV “offshore” trafostanici
  • 132/33kV Zamena Grid Transformatora i instalacija nove “Intertripping” sheme na trafostanicama: Strichen, ST Fergus i Fraserburgh u Škostskoj
  • NICAP projekat “High Marnham - Thurcroft – West Melton” 275kV feeder – FAT testitranje
  • NICAP projekat “Cowley - Leighton Buzzard - Sundon” 400kV feeder - FAT testitranje
  • “Western Link” Hunterston HVDC konvertorska stanica – SAT testiranje i celokupno ispitivanje
  • NICAP projekat “Kitwell – Ocker Hill” 275kV feeder - FAT testitranje
  • NICAP Mesh Corner Protection - Type Registration Testing
  • NICAP projekat “Hartlepool – West Boldon” 275kV feeder - FAT testitranje
  • NICAP projekat “Lovedean - Mannington - Nursling” 400kV feeder FAT testitranje
  • NICAP projekat 3-Ended HV Feeder Bay Protection - Type Registration Testing
  • Vetropark “Thanet” Operational Tripping Schema – SAT i FAT testiranje
  • NICAP projekat “Exeter – Taunton 1” 400kV feeder – FAT testiranje
  • NICAP projekat “Eggborough – Monk Fryston 1” 400kV feeder - FAT testiranje
  • NICAP projekat “Pentir – Wylfa 1” 400kV feeder – FAT testiranje
  • NICAP projekat “Kirkby” 275 kV S/S, SGT4A & SGT3B LV Transformer feeder FAT testiranje
  • Ispitivanje i puštanje u rad TS 132/33kV Dudgeon OSP (UK) Offshore platforma za vetro park (2016-17)
  • Ispitivanje TS 100kV Martin Linge Offshore (Južna Koreja) trafo stanica za napajnje naftnih platformi (2017)
  • Ispitivanje zaštita i opreme u TS za JKP Beogratski vodovod (2016)
  • Održavanje relejne zaštite Rafinerija Nafte Pančevo (Srbija) GE releji T 60 (2016)
  • Održavanje relejne zaštite Hesteel (Srbija) GE releji Multilin 469 (2016)
 • 2015. godina
  • Western Link” Flintshire Bridge HVDC konvertorska stanica – SAT testiranje i celokupno ispitivanje
  • TS 100kV Martin Linge Offshore (Velika Britanija) – FAT testiranje Siemens relejne zaštite (Manchester ,Velika Britanija)
  • SIPS projekat, ostrvo Jersey (Velika Britanija) – Ispitivanje sistema daljinske komande grupe TS
  • “Beogradske Elektrane“ (Srbija) – Redovan godišnji servis GE frekventnih regulatora i soft startera (periodicno od 2010. – 2017.)
 • 2014. godina
  • TS 400/220/132kV Elstree, ispitivanje i puštanje u rad zaštitnih releja Siprotec (7SD, 7UT, 7SA i 7SJ serije)
  • TS 132kV Strichen (Velika Britanija) – Ispitivanja transformatora i relejna zaštite posle rekonstrukcije
  • Gwynt Y Mor Offshore Windfarm (Velika Britanija) – SAT testiranje i pustanje u rad relejne zaštite, sopstvenog napajanja i primarne opreme na vetrogeneratorima (Camel Laird, Velika Britanija)
  • TS 11kV “Astra Zeneca“ (Velika Britanija) – Ispitivanje primarne opreme posle rekonstrukcije (Macclesfild, Velika Britanija)
  • TS 132kV “Limburner Line“ (Velika Britanija) – Ispitivanje GIS primarne opreme (London, Velika Britanija)
  • Dalekovod 275kV “Iron Acton – Melksham 2” (Velika Britanija) ) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Gainsborough,Velika Britanija)
  • Dalekovod 275kV “Bradford West – Kirkstall” (Velika Britanija) ) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Gainsborough,Velika Britanija)
  • Dalekovod 400kV “Drakelow – Oldbury” (Velika Britanija) ) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Gainsborough,Velika Britanija)
  • Walney Onshore Windfarm TS 132kV (Velika Britanija) – Ispitivanje Filtera (Walney, Velika Britanija)
  • Registracija tipskog resenja zastite (NICAP) niskonaponskog transformatorskog izvoda za National Grid – FAT testiranje (Hebburn, Velika Britanija)
  • TS 275kV “Kirkby“ SGT4A & SGT3B (Velika Britanija) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Hebburn, Velika Britanija)
  • Thanet Offshore Windfarm (Velika Britanija) – FAT testiranje Operational Intertrip Scheme (Manchester, Velika Britanija)
  • Thanet Offshore Windfarm (Velika Britanija) – SAT testiranje Operational Intertrip Scheme (Ramsgate, Velika Britanija)
 • 2013. godina
  • Registracija tipskog resenja zastite (NICAP) visokonaponskog voda za National Grid – FAT testiranje (Gainsborough, Velika Britanija)
  • TS 400kV “Heysham“ (Velika Britanija) – Ispitivanje trafostanice nakon rekonstrukcije
  • TS 132kV “Githambo” (Kenija) – SAT testiranje GE zastitnih releja (Githambo, Kenija)
  • TS 400kV Hedon (Velika Britanija) – Izrada projekta izvedenog stanja TS
  • Dalekovod 400kV “Bradford West – Padiham” (Velika Britanija) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Gainsborough,Velika Britanija)
  • Dalekovod 275kV “Bradford West – Monk Fryston” (Velika Britanija) ) – FAT testiranje tipskog resenja zaštite (NICAP) za National Grid (Gainsborough,Velika Britanija)
  • TS 220kV “Rafinerija Nafte Pančevo“(Srbija) – Kofigurisanje GE UR T60 releja i testiranje IEC 61850 SCADA implementacije
 • 2012. godina
  • TS 110kV“Vrla 2” (Surdulica, Srbija) – SAT testiranje relejne zaštite sa sistemima automatskog upravljanja
  • Gwynt Y Mor Offshore Windfarm TS 132kV platforme (Velika Britanija) – FAT testiranje Siemens relejne zastite, GIS postrojenja I SCADA sistema (Belfast, Velika Britanija)
  • Gwynt Y Mor Offshore Windfarm TS 400kV “St Asaph” (Velika Britanija) – SAT testiranje Siemens relejne zastite, GIS postrojenja, Transformatora, Filterskog postrojenja I SCADA sistema
 • 2011. godina
  • London Array Offshore Windfarm TS 150kV platforme (Velika Britanija) – FAT testiranje Siemens zaštite (Antwerp, Belgija)
  • London Array Offshore Windfarm TS 400kV “Cleve Hill” (Velika Britanija) – SAT testiranje Siemens zastitnih releja, GIS postrojenja, Transformatora, Filterskog postrojenja i SCADA sistema (Graveney, Velika Britanija)
 • 2010. godina
  • Industrijsko postrojenje “Fresh & Co” (Srbija) – Pregled gromobranske instalacije i izdavanje strucnog nalaza
  • TS 132kV “Galu” i TS 132kV “Rabai” (Kenija) – SAT testiranje GE zastitnih releja (Mombasa, Kenija)
  • TS132kV “Mangu” i “Githambo” (Kenija) – Konfigurisanje GE zastitnih releja
  • TS132kV “Mangu” i “Githambo” (Kenija) – FAT testiranje GE zastitnih releja (Jarrow, Velika Britanija)
 • 2009. godina
  • TS 60kV “Beni Ounif” (Alžir) – Konfiguracija GE SCADA sistema
  • TS 60kV “Birghbalou” (Alžir) – Konfiguracija GE SCADA sistema
  • TS 132kV “Galu” i TS 132kV “Rabai” (Kenija) – Konfigurisanje GE zastitnih releja
  • TS 60kV “Beni Ounif” (Alžir) – FAT testiranje SCADA sistema (Sarajevo, BiH)
  • Ispitivanja za projekat Strathaven u Velikoj Britaniji
 • 2008. godina
  • Projekat “West Coast 400kV Operational Intertrip Scheme Extension” (Scottish Power, Velika Britanija) – Konfigurisanje i testiranje opreme
  • Industrijsko postrojenje “Northern Pipeline Gas Compression” (Egipat) – FAT testiranje GE zastite i SCADA sistema (Nottingham, Velika Britanija)
 • 2007. godina
  • TS 400kV Cernavoda (Rumunija) – FAT testiranje GE zastite i SCADA sistema (Sheffield, Velika Britanija)
© Global Substation Solutions d.o.o. Beograd - 2017.